Hva er CSR?

I det store og hele har bedrifter et stort samfunnsmessig ansvar, og jeg har i tidligere blogginnlegg nevnt hvordan bedrifter som IKEA og Grønt Punkt AS deltar i den bærekraftige utviklingen og tar et ansvar for å bidra til endring. Men hva går egentlig bedrifters ansvar ut på? Hva omfatter dette, og hva motiverer bedriftene til å ta dette ansvaret?

Bedriftens samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det ofte blir omtalt innen markedsføring, blir ofte brukt om bedrifter som integrerer sosiale og miljømessige problemstillinger i sin virksomhet og i kontakt med ulike interessegrupper på frivillig basis (European Commission 2010). 

Bilde hentet fra unsplash.com.

Alle bedrifter er forpliktet til å følge lover og regler, men bedrifter har også flere typer ansvar ovenfor samfunnet; økonomisk ansvar, juridisk ansvar, etisk ansvar og filantropisk ansvar. Dette inngår i det vi kaller “The Pyramid of Corporate Social Responsibility”.

Bilderesultater for csr pyramide png
Bilde hentet fra impakter.com.

I en drømmeverden kunne man jo ønsket at alle bedrifter og organisasjoner frivillig hadde stort engasjement og aktivitetsnivå for å ta ansvar mot å nå en bærekraftig verden. Men et økt fokus hos forbrukere, markeder og generelt interessenter på bærekraft, miljø og forretningsetikk har ført til at flere begynner å gå bort fra den klassiske lineære forretningsmodellen. Men er dette tvang fra interessentene?

Om bedriften ønsker å svare på nye krav og fokusområder fra omgivelsene er helt valgfritt, men en bedrifts samfunnsansvar motiveres av enten moralsk, relasjonell eller økonomisk motivasjon. Er dette “riktig” ting å gjøre? Hvor viktig er dette for våre støttespillere og samarbeidspartnere? Hvordan påvirker dette vår bedrift, våre ansatte og vår inntjening? Dette er spørsmål en bedrift bør stille seg. 

Dette samfunnsansvaret blir av noen tolket som noe man gjør i tillegg til det bedriften velger å tjene penger på, men ved Creating Shared Value (CSV) ønsker man å kombinere og inkludere dette i strategien og forretningsmodellen. Å inkludere sosiale og miljømessige effekter i driften og vise engasjement for dette, kan også skape god økonomisk verdi og lønnsomhet for bedriften.

Kilder:
Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse. 1.utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
https://thecsrjournal.in/understanding-the-four-levels-of-csr/
https://www.thenonprofittimes.com/npt_articles/difference-csr-csv/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *