Equinor – bærekraft, etikk og verdier

I dette innlegget vil jeg skrive litt om spørsmål knyttet til bærekraft, etikk og verdier hos energiselskapet Equinor, og hvordan selskapet forholder seg til dette for å bidra til å halvere klimagassutslippene innen 2030.

Equinor er et børsnotert og internasjonalt energiselskap, først etablert i 1972, som på sin nettside skriver at de driver med leting, utvikling og produksjon av olje og gass, i tillegg til vindkraft og solenergi.

Det nye Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Bilde hentet fra equinor.com.

Jeg har tidligere nevnt FNs bærekraftsmål i flere innlegg, og disse er også relevant når vi nå skal se på Equinor sin drift og bærekraftighet. De 17 bærekraftsmålene fungerer som en felles arbeidsplan for sivile, næringsliv og myndigheter, og Equinor skriver på sine nettsider at de deler synet om at næringslivet har en viktig rolle for å nå disse og hovedmålet om å halvere klimagassutslippene. Selskapet erkjenner at deres aktiviteter kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene og miljøet, og at de gjør sitt beste for å minimere de negative innvirkningene mens de fokuserer på følgende mål:

Bilde hentet fra equinor.com.

Fra en etisk vinkel så er det riktig gjort av Equinor å erkjenne hvordan deres drift kan påvirke omgivelsene på ulike måter, og man har sett store endringer i det kjente “oljeselskapet” for hvordan de ønsker å tilpasse seg nye energikilder og etterspørsel. Equinor skriver også på sine egne nettsider at en av deres strategier mot bærekraft er ansvarlig drift. Dette sier de at går ut på å styre selskapets miljøpåvirkning, ha respekt for menneskerettighetene og arbeide for integritet og åpenhet, i tillegg til sikkerhet rundt driften. Selskapets strategier underbygger deres innsats mot bærekraft, hvor de også fokuserer på lavere karbonutslipp og verdiskapning på flere plan.

Da Equinor gjennomførte et navnebytte i 2018 og fjernet Statoil-navnet fra 1972, la de et grunnlag for denne strategien og i retning bort fra fokus på oljen og gassen. Navnebyttet skulle vise at selskapet følger verdens behov for endring av energikilder for å bekjempe klimaendringene. Og det er nettopp endringene selskaper i oljebransjen må følge med på! I en artikkel i Stavanger Aftenblad skrives det at investorer trekker seg ut av rene olje- og gass-selskaper fordi den finansielle risikoen er for stor og bransjen sammenlignes med tobakksindustrien. Verden vendte seg mot denne industrien pga. de negative effektene den hadde, og investorer er redd oljebransjen lider samme skjebne.

Bærekraft og klima spiller en stor rolle for investorenes valg og attraktiviteten til selskapene, og det er også denne holdningen vi ser i samfunnet og hos forbrukere i andre markeder. Hvordan Equinor stiller seg til nettopp dette er avgjørende for å bevare omdømmet, men store ambisjoner er ikke nok. Resultatene må også være der, for å sikre både omdømmet og investorer i fremtiden.

Equinor blir kritisert for å fortsatt investere stort i olje og gass i en artikkel i Aftenposten, mens de gjennomfører et stort navnebytte og en satsning på fornybar og klimavennlig energi. Navnet Equinor fjerner assosiasjonene til oljeindustrien og de negative konsekvensene industrien har på klimaet, men selskapet fortsetter å satse på fossil energi langt frem i tid.

Kan man kalle Equinors navnebytte for grønnvasking? Hva slags nytte har bærekraftige strategier, om aktivitetene ikke er bærekraftige?

Kilder:
https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html
https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability/our-approach.html
https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability/our-contribution-to-sdgs.html
https://www.equinor.com/no/about-us.html
https://www.equinor.com/no/about-us/our-history/about-our-name-change.html
https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/VbB0er/equinors-klimaflrt
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qn9xO0/navneskiftet-handler-bare-om-tynn-pr-equinor-er-fortsatt-er-et-oljeselskap

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *