OKR – fra idé til resultater

Vi startet denne uken med en ny del av faget Varehandel: Bærekraftig og digital. Nå er det tid for å sette seg mer inn i digital markedsføring og bruken av e-handel sammen med Anders Mamen og Karl Philip Lund. Første forelesning startet med en innføring i OKR, som vi skal bruke i praksis i denne perioden for å se hvordan dette systemet fungerer i arbeidslivet.

Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results og er et system for å gjennomføre overordnede mål. Hva ønsker du å oppnå? Retningen du skal er ditt Objective. Hvordan har du tenkt til å komme dit? Med Key Results setter du målbare steg på veien dit. Du kan ha mange flotte og spennende ideer som kan føre til suksess, men du kommer ikke dit hvis du ikke gjennomfører disse på en god måte. Ved å benytte OKR kan du virkeliggjøre idéene med å sette mål som motiverer deg, og som får deg til å se fremover.

Ideas are easy. Execution is everything.

John Doerr

Hva er målet med OKR?

Karl Phillip skriver på INEVO sin nettside at målet med dette systemet er å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Målene er tilgjengelig for alle i selskapet, gruppen eller deg selv, og med full gjennomsiktighet kan man motivere andre og bli motivert til selv gjennom å se hva andre oppnår.

Hva er en god objective?

Karl Philip har fortalt oss at en god objective skal kort fortelle hva man ønsker å oppnå i kvartalet eller en annen tidsbestemt periode og skal være inspirerende for teamet. Din objective bør strekke seg over kortere tidsperioder som en måned eller kvartaler, men ikke lenger enn ett år av gangen.

John Doerr sier i sin Ted Talk at en objective skal signifikant for teamet, konkret, handlingsorientert og inspirerende. Bygg din objective ut ifra din idé eller din ambisjon.

God objective: Lansere en ny, forbedret nettside og innføre e-postmarkedsføring.
Dårlig objective: Doble omsetningen (fordi det er en key result)

Hva kjennetegner gode key results?

Dine key results bør være konkrete mål. De bør gjerne inneholde statistikk eller være tidsbestemt for å ha noe spesifikt å strekke seg mot og måle i ettertid. Det bør være mulig å kunne svare ja eller nei på om ditt key result er oppnådd. Målene i key results bør beskrive resultatet du ønsker å oppnå, ikke oppgaver eller aktiviteter.  

Sett deg minst 3 key result. Hvis man innfrir alle key results så blir din idé en realitet. Sett key results som hjelper deg med å fullføre og gjennomføre din idé. Å innfri alle key results innfrir ønsket resultat.

KR1: 30% konvertering fra e-post
KR2: 1000 besøkende på nettsiden første uken etter lansering
KR3: 100 nye påmeldte til e-postliste

Hvem bruker OKR?

OKR-styringssettet ble introdusert til Google i 1999 av John Doerr, og flere store organisasjoner og selskaper som Netflix, Samsung og Amazon benytter seg av OKR. Også norske selskaper som Schibsted, Finn.no og INEVO har tatt i bruk styringssettet for å sette mål og styre bedriftene sine.

Bedriter som benytter OKR. Bilde hentet fra inevo.no.

Det er ikke bare store bedrifter, eller små bedrifter for den del som kan benytte seg av OKR. Ingrid Bjørnsmoen Næss skrev i sitt innlegg om OKR hvordan man i hverdagen kan bruke OKR til å nå personlige mål, og dette synes jeg beskriver hvordan man setter opp mål med OKR veldig godt. Eksempelet til Ingrid viser hvordan man med tre konkrete målsetninger kan slutte å stresse. Systemet kan også hjelpe deg med å nå drømmer, som å kjøpe din drømmebolig:

Objective: Kjøpe drømmeboligen
KR1: Spare 25 000 kr i BSU (7/10)
KR2: Bla på Finn.no i 15 min hver dag (9/10)
KR3: Spare 500 kr i måneden til renovering (6/10)

OKR i skolesammenheng

OKR kan øke motivasjon og gi bedre læring, og derfor prøvde foreleseren vår Karl Philip å introdusere dette systemet i klasserommet på Høyskolen Kristiania for første gang i fjor. Å flytte fokus fra karakterjag til et oppriktig ønske om læring var bakgrunnen for å benytte systemet i skolesammenheng.

De direkte motivasjonsfaktorene man aktiverer i OKR hjelper til med å nå ønsket potensiale, og ikke minst til å prestere bedre og lære mer. Med overordnede ambisjoner som er inspirerende for studentene kan man oppnå dette, uten et karakterfokus.

Du kan lese mer om hvordan OKR fungerte i skolesammenheng i Karl Philip sitt innlegg.

Karl Philip, Anders og studentassistentene våre har satt objectives for hele klassen, samt key results med konkrete mål. Med dette kan vi se om LinkedIn-profilene våre når opp til ønsket standard, om nettbutikkene våres blir lansert og om vi har klart å publisere kvalitetsinnlegg på bloggene våres.

Skjermdump fra våres felles plattform i BaseCamp.

I tillegg til felles objectives og key results for klassen skal vi også lage egne målsetninger for hvert team. Vi finner oss grupper hvor vi har like ambisjoner vedrørende oppgaven, oppretter en nettbutikk og et objective for denne perioden eller for nettbutikken. Vi skal opprette minst 3 key results og vurdere hvor stor sjanse det er for at vi oppnår dette delmålet. For å følge opp prosessen og dokumentere fremgangen vår skal vi rapportere inn statusen på våre OKR i et felles system.

Skjermdump fra våres felles plattform i BaseCamp.

Fungerer OKR?

OKR er et effektivt system for å oppnå resultater og gjøre idéer til realitet, men fungerer nok ikke like bra i alle bedrifter eller grupper. Systemet kan være vanskelig å implementere fordi det krever stort engasjement og motivasjon hos alle ansatte i bedriften. Interessen for å opprettholde, rapportere og nå målene må være til stede.

I store bedrifter krever dette at lederne investerer mye tid på oppfølging av systemet, og bedriften trenger noen som står som inspirasjon for å bruke OKR. Kanskje ser ikke alle hvor nyttig OKR kan være? Fordi de allerede har bestemt seg for at dette ikke fungerer? Det er nettopp det som er vanskelig, og krever en person som motiverer alle.

OKR er nok lettere å gjennomføre i bedrifter med få ansatte eller oppstartsbedrifter, og vil også kunne bidra til å bygge en motiverende kultur i bedriften. Men det betyr ikke at det ikke fungerer i større bedrifter.

Fordelene med OKR er mange. Systemet vil fremheve de viktigste målene bedriften har, og gir alle i bedriften tilgang til å vite hva som er viktig. Og ikke minst hvordan de skal nå målene! Jevnlig rapportering vil gjøre det synlig for bedriften hvordan de ligger an til å nå målene og alle vet hva som skjer til enhver tid.

TedTalk om OKR med John Doerr.

Kilder:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://inevo.no/blogg/okr-flytt-fokus-fra-karakterer-til-laering/

2 kommentarer om “OKR – fra idé til resultater

  1. Spennende og oversiktlig innlegg om OKR. Det ser ut som du har forstått hvordan OKR fungerer, og du kommer med gode eksempler på Objectives og Key Results, la dog merke til at noen Key Results ikke er tidsbestemte og det er da eksempelvis vanskelig å vite når du skal ha spart opp 25.000kr på BSU. Ellers, veldig bra jobbet!

  2. Bra innlegg! Jeg er veldig nysgjerrig på hva du mener om OKR. Funker det for deg og ditt team? Hva tror du er grunnen til at mange selskaper sliter med å få OKR til fungere? Hva tenker du?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *